Pusat Operasi MURNINets Kebangsaan (POMK), PLANMalaysia sedang melaksanakan kajian soal selidik di bawah PROGRAM JARINGAN PENUNJUK PEMBANGUNAN MAMPAN BANDAR LUAR BANDAR MALAYSIA (MURNInets), PLANMalaysia, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan(KPKT). SEMUA MAKLUMAT YANG DIBERIKAN ADALAH SULIT dan hanya digunakan untuk tujuan penyelidikan sahaja.

Sila masukkan butiran berikut untuk memulakan bancian:-

Hakcipta Terpelihara © 2011- 2024 . PUSAT OPERASI MURNInets KEBANGSAAN, PLANMalaysia (Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa)